Pierwsza marka dla miłośników dzikich zwierząt, która realnie wspiera gatunki zagrożone.
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego favna.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest "GOFF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832095, o kapitale zakładowym 20.000 PLN, NIP: 5252817536, REGON: 385712914, zwana dalej "GOFF" SP. Z O.O..
3. Dane osobowe zbierane przez "GOFF" SP. Z O.O. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. "GOFF" SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. "GOFF" SP. Z O.O. zbiera dane osobowe osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (konsumenci), zwani dalej jako Klienci.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
    a) zarejestrowania konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    b) złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    c)    zasubskrybowania biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
    a)    adres e-mail;
    b)    imię i nazwisko.
4. W momencie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient ma możliwość zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
    a) adres e-mail;
    b) dane adresowe:
      a. kod pocztowy oraz miejscowość;
      b. kraj;
      c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
   c) imię i nazwisko;
   d) numer telefonu.
6. W przypadku zasubskrybowania usługi Newsletter, Klient podaje tylko swój adres e-mail.
7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, między innymi: adres IP komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, typ przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego.
8. Od Klientów mogą być także pobierane dane nawigacyjne, w szczególności informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, wykonywanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
9. W przypadku konieczności ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię i nazwisko, dane odnośnie korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług oraz inne dane konieczne do udowodnienia istnienia roszczenia, jak również rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
10. Przekazanie danych osobowych do "GOFF" SP. Z O.O. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem, że niepodanie wyszczególnionych w formularzach danych podczas procesu Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz założenie Konta Klienta, natomiast w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.


 
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta "GOFF" SP. Z O.O. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom "GOFF" SP. Z O.O. co do celów oraz sposobu przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), lub samodzielnie określają cele oraz sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
      a) Podmioty przetwarzające. "GOFF" SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe jedynie na polecenie "GOFF" SP. Z O.O.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
      b) Administratorzy. "GOFF" SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby głównie w Polsce oraz  w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
      a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez "GOFF" SP. Z       O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie wycofana, a po wycofaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić "GOFF" SP. Z O.O. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
       b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez "GOFF" SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
     a) firmie kurierskiej;
     b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy do skrytek pocztowych (Paczkomaty).
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Tpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie wymaganym dla realizacji płatności Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu
6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu usprawnienia obsługi klienta, analizy danych statystycznych i przystosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
7. W przypadku gdy Klient zasubskrybuje biuletyn informacyjny (Newsletter) na jego adres e-mail "GOFF" SP. Z O.O. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe  nowych produktach i treściach dostępnych w Sklepie Internetowym.
8. W przypadku skierowania żądania "GOFF" SP. Z O.O. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, tzw. cookies. Zapisywane są one przez "GOFF" SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, o ile przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików typu cookies pomagają dostosowywać oferowane przez "GOFF" SP. Z O.O. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość sporządzania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. "GOFF" SP. Z O.O. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie zezwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
    b) Cookies trwałe: przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub ich wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie zezwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. "GOFF" SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:
     a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu)
     b)  analiz i badań oraz audytu oglądalności,  głównie do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. "GOFF" SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
     a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);
     b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
     c) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);
     d) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura "GOFF" SP. Z O.O., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
     e) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
     f) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLCz siedzibą w USA);
     g) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie ma możliwości  przedostania się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W tej sytuacji korzystanie korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. "GOFF" SP. Z O.O. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przydzielany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdorazowym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez "GOFF" SP. Z O.O. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzenia analiz statystycznych (np. określenia, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
7. Sklep Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. "GOFF" SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich panujące.
8. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

 
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
    a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił "GOFF" SP. Z O.O..
    b) Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody.
    c) Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonywane przez "GOFF" SP. Z O.O. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
    d) Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem "GOFF" SP. Z O.O. może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
    a) Klient ma możliwość w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli "GOFF" SP. Z O.O. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług "GOFF" SP. Z O.O., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcji Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również  badanie satysfakcji.
    b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać wyrażenie sprzeciwu przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, jak również profilowania w tych celach.
    c) W przypadku gdy sprzeciw Klienta okaże się zasadny i "GOFF" SP. Z O.O. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych                      osobowych, "GOFF" SP. Z O.O.  usunie dane osobowe Klienta, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
    a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub tylko niektórych danych osobowych.
    b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
        a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
        b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane na podstawie jego zgody.
        c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
        d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
        e. dane osobowe muszą zostać usunięte aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego,                      któremu "GOFF" SP. Z O.O. podlega;
         f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
     c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, związanego z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, "GOFF" SP. Z O.O. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega "GOFF" SP. Z O.O.. Dotyczy to m.in. danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług "GOFF" SP. Z O.O., jak również adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
    a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie związane z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. "GOFF" SP. Z O.O. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, również marketingowych.
    b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w przypadku:
        a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas "GOFF" SP. Z O.O. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do zweryfikowania prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
        b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
        c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one niezbędne  Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
        d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas wymagany do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
    a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
        a. otrzymać dostęp do swoich danych osobowych;
        b. otrzymać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach albo kategoriach odbiorców tych danych, szacowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach według których ten okres jest ustalany (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach zastosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
        c. otrzymać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
    a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są błędne. Uwzględniając cele przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
    a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a w następnej kolejności przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio do takiego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. W tym przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie użytkowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwala na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. W przypadku wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, "GOFF" SP. Z O.O. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku gdy - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – "GOFF" SP. Z O.O. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu następnych dwóch miesięcy informując Klienta wcześniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o planowanym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klient może żądać od "GOFF" SP. Z O.O. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
11. Klientowi ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 
§ 5 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)
1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny pewnych czynników osobowych Osoby Fizycznej, głównie do analizy lub prognozy aspektów odnośnie efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, personalnych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania lub lokalizacji.
2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na sytuację Klientów.
3. Profilowanie danych osobowych przez "GOFF" SP. Z O.O. polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, głównie do analizy lub prognozy jego personalnych preferencji oraz zainteresowań.
4. Aby dotrzeć do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną Sklepu Internetowego, "GOFF" SP. Z O.O. korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, w celu pobrania informacji o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
5. Aby dotrzeć do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, "GOFF" SP. Z O.O. korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, w celu pobrania informacji o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
6. Aby dotrzeć do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, "GOFF" SP. Z O.O. korzysta z własnych mechanizmów cookies, w celu pobrania informacji o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
 
§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
1. "GOFF" SP. Z O.O. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. "GOFF" SP. Z O.O. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z najlepszych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. "GOFF" SP. Z O.O. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Odzyskiwanie hasła” podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość z wygenerowanym nowym hasłem do swojego konta.
3. "GOFF" SP. Z O.O. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych niezbędnych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
 
§ 7 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym "GOFF" SP. Z O.O. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: shop@favna.eu
3. Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2023 r.
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu